Contact

Stichting Kunstroute Presikhaaf is gevestigd op
Laan van Presikhaaf 6/4
6826 CD Arnhem

Correspondentieadres
Mw. E. Roor (secretaris)
Laan van Presikhaaf 6/4
6826 CD Arnhem
T (06) 442 12 412
E  info@kunstroutepresikhaaf.nl

In 2013 zijn we een stichting geworden en werken we met deelnemersvoorwaarden.

PRIVACYBELEID

DEELNEMERSVOORWAARDEN 2019

De stichting Kunstroute Presikhaaf stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van het culturele klimaat in de wijk Presikhaaf.
  • Het presenteren van het werk van de kunstenaars van Presikhaaf aan de inwoners van de wijk Presikhaaf en belangstellenden uit de wijde omgeving.
  • Het bevorderen van contacten tussen professionele en amateurkunstenaars die wonen in en/of hun atelier hebben in de wijk Presikhaaf en omgeving

Bestuursleden
Voorzitter: vacant
Secretaris: Ellie Roor
Penningmeester: vacant