Privacybeleid

Privacybeleid van Stichting Kunstroute Presikhaaf ingaande 15 juni 2019

Stichting Kunstroute Presikhaaf is gevestigd op:

Laan van Presikhaaf 6/4

6826 CD Arnhem

Correspondentieadres:

Mw. E.Roor (secretaris)

Laan van Presikhaaf 6/4

6826 CD Arnhem

telefoon: 06 442 12 412

email: info@kunstroutepresikhaaf.nl

Welke gegevens bewaren wij?

Nieuwsbrief

Van de mensen aan wie wij de nieuwsbrief sturen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam en emailadres.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief via: info@kunstroutepresikhaaf.nl

Kunstroute etc.

Van de deelnemers en participanten aan de kunstroute en andere activiteiten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Website en andere door u opgegeven sociale media profielen.
 • Expositieadres
 • Door u aan ons verstrekte informatie over uw werk etc.
 • Door u aan ons verstrekte foto’s en informatie t.b.v. promotie van de kunstroute
 • Deelname aan onze activiteiten

Website Kunstroute Presikhaaf

Op de website plaatsen wij alleen gegevens van de betrokkenen bij de kunstroutes of andere activiteiten die zij zelf aan ons verstrekt hebben en waarmee ze ingestemd hebben ze te plaatsen.

Als u wilt dat wij uw gegevens van de website verwijderen kunt u dat ons vragen via: info@kunstroutepresikhaaf.nl

Met welke doelen bewaren wij uw gegevens?

 • Om te gebruiken voor de promotie van uw deelname aan activiteiten zoals de kunstroute en van de algemene promotie van die activiteiten.
 • Om u belangrijke informatie door te geven via e-mails.
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is.
 • Om goederen bij u te komen brengen of af te halen
 • Om betalingen te kunnen afhandelen.
 • Om u in de toekomst te kunnen benaderen voor deelname aan kunstroutes en andere activiteiten

Bewaren van uw gegevens

 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Het verwerken van uw gegevens gaat bij ons handmatig, er is niets geautomatiseerd.
 • U kunt onze website bezoeken zonder sporen achter te laten.

Delen van uw gegevens

 • Wij delen uw gegevens alleen met derden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een activiteit zoals de kunstroute, wanneer u daar in een aparte overeenkomst toestemming hebt gegeven.

Uw rechten

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Dit kan uiteraard consequenties hebben voor u recht op deelname aan de kunstroute.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens of andere klachten en vragen sturen naar: info@kunstroutepresikhaaf.nl

n.b. Wij hebben ons uiterste best gedaan een privacyverklaring op te stellen die toegespitst is op onze situatie en tevens voldoet aan de wet A.V.G..

Mocht u onvolkomenheden aantreffen of andere suggesties hebben tot verbetering van deze verklaring, dan stellen wij het erg op prijs als u ons daarvan op de hoogte brengt via info@kunstroutepresikhaaf.nl