Gerda Reijnders

GEMENGDE TECHNIEKEN              

Telkens weer opnieuw vind ik in de leegte van het papier/het doek beelden die uit een onuitputtelijke bron lijken te komen.

Elk werk heeft weer een eigen sfeer en verhaal. Hoe je kijkt is bepalend voor wat je ziet. Het is de werkelijkheid van de kijker van dat moment.

Elke tekening, elk schilderij nodigt uit om voorbij de persoonlijkheid waar te nemen.

Locatie 3             

Wijkcentrum “de Overkant”

Bethaniënstraat 242

6826 TJ Arnhem

06 33 863 545

19art.life52@gmail.com

Fb: Gerda.reijnders

Ook op YouTube